0700 10 908
MaestroLogo
Видове курсове

Отзиви от групата по английски език ниво 1, с преподавател ЛОНИ ГОЛД... виж още

Отзиви от групата по английски език ниво А2 - B1, с преподавател ЛОНИ ГОЛД... виж още

Сугестопедия

СУГЕСТОПЕДИЯТА: КРАТКО ОБЯСНЕНИЕ ЗАЩО Е ТОЛКОВА СПЕЦИАЛНА

През 60-те години проф. Георги Лозанов в качеството си на лекар, психиатър и педагог, създава сугестопедията. През 1978г. в България е изпратена 25-членната комисия от ЮНЕСКО, която да се запознае с този нов метод за преподаване. Докладът от това посещение определя сугестопедията като по-висша методика на обучение. И тя тръгва да се разпространява по света.

Сугестопедията представлява динамичен и иновативен метод на преподаване, който се основава на една нова визия за обучението. Въз основа на най-актуалните изследвания за начина, по който работи човешкият мозък и паметта, този подход организира материала по специален начин, така че мозъкът да запомня СПОНТАННО и след това да интегрира запомненото с онова, което обучаваният вече знае.

При сугестопедията, преподавателят е АРХИТЕКТЪТ на една силно стимулираща, но психологически безопасна среда, в която учениците постоянно изненадват себе си с това, което са успели да запомнят, и да го използват по творчески начин. Материалът се асимилира преди да бъде анализиран, до голяма степен подобно на начина, по който децата естественовъзприемат нови ситуации. Акцентът е върху процеса на учене: резултатите - които обикновено се постигат 2 ½ до 3 пъти по-бързо научаване, отколкото при традиционните подходи - се разглеждат като "странични ефекти" от един подходящ процес на учене. В действителност, цялото научаване на езика в този курс ще бъде част и пакет от това да се научите как да учите.

Сугестопедията ви предоставя възможността да учите ТРИ ПЪТИ ПО-БЪРЗО поради две основни причини:

  • цялото предадено съдържание се изживява емоционално като по този начин то се прехвърля направо в дългосрочната памет, която се отваря много по-лесно за чувствата, отколкото за логиката;
  • най-важната информация се представя косвено - така че да бъде възприета само подсъзнателно - тъй като всичко, което се възприема директно, отива в краткосрочната памет и започва да избледнява след 3 или 4 дни.