0700 10 908
MaestroLogo

Цени

Компютърна грамотност за възрастни Софтуерен продукт Часове Цена Посещения
Глобалното Интернет пространство

Internet

4

за повече информация се обадете на посочения телефон

2 x 2ч.

Електронна поща MS Outlook

MS Outlook

8

за повече информация се обадете на посочения телефон

4 x 2ч.

Въведение в операционната система 
MS Windows

MS Windows

4

за повече информация се обадете на посочения телефон

2 x 2ч.

Въведение в текстообработката с 
MS Word

MS Word 1

10

за повече информация се обадете на посочения телефон

5 х 2ч.

Бизнес приложение с MS Word

MS Word 2

10

за повече информация се обадете на посочения телефон

5 х 2ч.

Електронни таблици с MS Excel

MS Excel 1

10

за повече информация се обадете на посочения телефон

5 х 2ч.

Бизнес приложение на MS Excel

MS Excel 2

10

за повече информация се обадете на посочения телефон

5 х 2ч.

Презентации с Power Point

MS Power Point

8

за повече информация се обадете на посочения телефон

4 х 2ч.

Пакет "Начални стъпки"

Internet
MS Windows
MS Word
MS Excel

46

за повече информация се обадете на посочения телефон

15 х 3ч.

Офис-автоматизация Софтуерен продукт Часове Цена Посещения
 Пакет "Напреднали стъпки"

 Outlook 
MS Word
MS Excel

 28

за повече информация се обадете на посочения телефон

 14 х 2

Пакет "Творчески стъпки"

MS Power Point

16

за повече информация се обадете на посочения телефон

8 х 2ч.

Бази данни Access

 MS Access

 12

 за повече информация се обадете на посочения телефон

 6 х 2ч.

Разработване на проекти с MS Project

MS Project

8

за повече информация се обадете на посочения телефон

4 х 2ч.