0700 10 908
MaestroLogo

Компютърна графика

Компютърната графика представлява съвкупност от технически средсва, използвани за създаване и обработка на изображения чрез компютър. Възможностите на компютърната графика могат да бъдат изучени в следните курсове:

 • Въведение в компютърния дизайн с Adobe Photoshop - 12 часа
  Запознаване с работната област, работа със селекции, основи на слоевете, рисуване и редактиране, маски и канали.

 • Тънкости на компютърния дизайн с Adobe Photoshop - 12 часа
  Тънкости на компютърния дизайн с Adobe Photo ShopФоторетуширане,  създаване на специални ефекти, основни техники при работа с инструмента Pen,  векторни фигури и пътечки за изрязване,  усъвършенствани техники за слоеве,  създаване и печат на неизменими цветове.

 • Въведение в компютърната графика с Corel Draw - 12 часа
  Запознаване с интерфейса на Corel Draw, основни команди за работа с обекти, селектиране и трансформиране на обекти, създаване на форми и тяхното преоразмеряване, изрязване и оформяне на обекти,  работа с текст, работа със скачени прозорци.

 • Тънкости на компютърната графика с Corel Draw - 12 часа
  Използване на инструментите за чертане на линии и криви, прилагане на ефектите за лещи и прозрачност,  създаване на дълбочина с ефектите за перспектива,  използване на команди за растерни изображения,  прилагане на филтри за растерни ефекти, подготовка на графиките за печат. Монтажна форма.

 • Въведение в предпечатната подготовка с Adobe In Design - 12 часа
  Необходимо е да имате добра компютърна грамотност.
  Запознаване с елементите на програмата, проектиране на документ, работата с текст и текстови рамки, рамки и обтичане на текстимпортиране и редактиране на текст, типографско оформление.

 • Тънкости на предпечатната подготовка с Adobe In Design - 12 часа
  Курсът е подходящ за всички, които имат добра база за работа с програмата InDesign и искат да усъвършенстват уменията си.
  Работа с цвят, градиенти и спот цветове,  замяна, обновяване и редактиране на импортирани изборажения, таблици, създаване и редактиране на векторни изображения, прилагане на ефекти и прозрачност, комбиниране на файлове в книга, печат и предпечатна подготовка.