MaestroLogo
0700 10 908

Курс 18 - 22 Март 2016, с Лони Голд

 1. По ваше мнение, сугестопедичният подход по-различен ли е от другите курсове, които сте имали?

Не мога да преценя, защото не съм участвала в други курсове. Подбрах сугестопедията, защото ме заинтригува възможността за по-бърз темп на учене и запаметяване на информацията чрез провокиране на емоционалността. 

 2Кои аспекти от курса особено ви харесаха?

Индивидуалният подход в рамките на обучение в група. Емоционалността на групата се провокира чрез песни, смях, закачки, вкл. индивидуални, което дава възможност за всеки участник да се чувства специален, а като следствие да внимава в преподавания материал и да желае да научи и да се изяви. Други положителни черти на курса са: невероятната организация, бързото темпо и страхотната динамика при преподаване на материала, загрижеността към участници, които схващат по-затруднено, честата смяна на дейности, редуването на упражнения с песни, игри, анкети, разиграване на сцени, чудесният английски на преподавателя, акцентирането върху изговора и произношението. На последно място, но не по значение – големият обем на наученото. Установих също, че нямахме домашни, а въпреки това научавахме материала.

  3. Имаше ли аспекти от курса, които не ви харесаха? Какво бихте искали да се промени?

Не мога да открия пропуски. Ясно е, че за 5 дена няма как да научиш езика. Но напредваш неимоверно много. Научаваш се да разбираш, да чуваш и усещаш езика. Бих искала да имам възможност да участвам в по-дълъг курс и наистина да достигна нивото на значително по-пълно усвояване. Смятам курса за изключителна възможност за вече напреднали в английския език да поддържат и опресняват знанията си.

 4През тези 5 дни вашето отношение и възприемане на английския език промениха ли се?

Да, промени се. Изчезна ужасът, че не можеш да учиш език след 40. Оказа се, че има начин да учиш език с лекота и без да се срамуваш от незнанието.

  5През този период открихте ли промяна в начина, по който научавате най-добре, относно как запомняте най-лесно, изненадахте ли се от някои свои способности?

Лично аз затвърдих впечатлението си, че научавам най-много, когато ми се налага да говоря. Не когато съм заставена да правя контролно и от страх да не се изложа, а от стремежа да изкажа мислите си и то пред преподавател, който е носител на езика и който със сигурност ще те поправи по-най верния начин.

  6. Имате ли други наблюдения или коментари, които бихте искали да споделите с нас?

Сугестопедията се доближава до изживяването да отидеш при психоаналитик – чувстваш се окрилен и подпомогнат. В случая - учиш език, напредваш в познанието, изживявайки в същото време емоционален подем.