MaestroLogo
0700 10 908

Отзиви от групата по английски език ниво 1, с преподавател ЛОНИ ГОЛД... виж още

Отзиви от групата по английски език ниво А2 - B1, с преподавател ЛОНИ ГОЛД... виж още

За нас

Образователен център „Маестро" е алтернатива на традиционното образование. Целта на създателите е да предложат нови образователни програми, вдъхновени от най-съвременните достижения на психологическата и педагогическата науки и да дадат максимум познания на обучаваните.

Опитваме се да бъдем полезни на хората и да предлагаме нови и интересни занимания. Желанието ни е да станем притегателен център за всички, които се обучават при нас.

Образователен център „Маестро" разполага с изключително модерни и добре оборудвани зали за обучение. Условията за изучаване на чужди езици и придобиване на практически умения по различни софтуерни продукти са на европейско ниво. Центърът разполага със съвременно обзаведена компютърна зала. Курсистите имат свободен достъп до техниката и до богата библиотека.

Център за професионално обучение "Маестро" е лицензиран от НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ към Министерски съвет с Протокол N° 3/ 21.03.2007г. на Управителния съвет на НАПОО с Лицензия N° 200712416 .

Образователен център "Маестро" дава възможност на курсисти от различни възрасти да получат допълнителна квалификация, която им дава предимство при кандидатстване за работа.

Образователен център "Маестро" организира обучения за деца, юноши и възрастни в следните направления:

 • Чужди езици: английски и испански
 • Компютърни и информационни технологии
 • Професионална квалификация „Строител"
 • Професионална квалификация „Икономика"
 • Професионална квалификация „Туризъм"

Успешно завършилите квалификационен курс в Центъра за професионално обучение „Маестро" получават:

 • Свидетелство за професионална квалификация (по образец на МОН) за I, II, и III степен на професионална квалификация.
 • Удостоверение за професионално обучение (по образец на МОН) за обучение по част от професия, за актуализиране или разширяване на придобита професионална квалификация.

Защо да изберете Център за професионално обучение „Маестро":

 • професионално отношение към образователния процес;
 • висококвалифицирани и опитни преподаватели;
 • модерно обзаведени стаи, оборудвани с видео и аудио техника;
 • Сертификати за завършено ниво на обучение;
 • разумни такси, изгодни условия за разсрочено плащане;
 • специални отстъпки.

Качеството на обучение в Център за професионално обучение „Маестро" се гарантира от:

 • високата квалификация на преподавателите;
 • непрекъснат стремеж към разнообразяване на преподаването;
 • търсене и разработване на най-съвременни системи;
 • малки групи и индивидуален подход към всеки курсист;
 • целогодишно наблюдение на преподавателите от методистите и директорите;
 • периодични тестове за проверка на знанията;
 • текущи и годишни изпити