0700 10 908
MaestroLogo

Вътрешнофирмени обучения

Център за професионално обучение „Маестро" е лицензиран от Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) Лицензия N 200712416.
Центърът осигурява компетентно професионално обучение по седемнадесет професии в следните области на образование:

  • Икономика
  • Туризъм
  • Строителство

За повече подробности виж на професионални курсове.