0700 10 908
MaestroLogo

Офис автоматизация

1. Пакет  „Напреднали стъпки" за напреднали потребители

Учебният пакет за напреднали потребители е съставен от три модула и има за цел автоматизация на уменията на курсистите и разширяване на знанията им за възможностите на офис-пакета и работа с електронна поща.

 • Електронна поща с MS Outlook - 8 часа
  Екран, ленти, менюта - промяна. Електронна поща - основни свойства на писмото, редактиране, получаване, копия, препращане. Папки в пощата. Адресна книга - конфигуриране, добавяне, търсене, създаване на списък, изтриване. Контакти - добавяне и изтриване, изгледи, actions, печат. Календар - добавяне на среща, изгледи, програма на събитията, напомняне, копиране, конфигуриране на календара. Периодично повтарящи се събития, конфигуриране, печат. Задачи - използване на списъка, повтарящи се и периодично възникващи задачи, изгледи. Журнал - запис на точки в журнала, изгледи, ръчно въвеждане, отваряне, промяна и триене, връзки с контактите. Имейли като чернови, помощ,  stationary, сигнатура - съзадавне, добавяне. Работа с папките, търсене на информация, създаване, преименуване, копиране избиране, архивиране и възстановяване. Работа с категориите, филтриране, сортиране, кодиране с цветове, добавяне на полета, генериране на специални изгледи. Съвместна работа с другите потребители - планиране на събрание, разрешения, заетост, достъп, споделени папки, задачи за други потребители, публични папки. На края  - тест.
 • Бизнес приложения на MS Word - 10 часа
  Добавяне и премахване на инструментални ленти и бутони  - Customize. Създаване на собствена лента и запълването и с необходимите бутони включително и на макроси. Копиране на форматиране. Format Style - използуване на Heading. Format Style - команди New, Modify, Update за работа със собствен стилов формат. Редактиране на предварително въведен голям текстов документ, подобен на дипломна или курсова работа със собствени стилови формати, генериране на съдържание, постоянно заглавие, работа с няколко секции. Добавяне на графични обекти - снимки, Word Art, Auto Shapes. Insert - Auto Text, Reference, Symbol, Text Box, Comment, съдържание. Версии, permission, настройки, пароли, понятие за макрос, пликове и етикети, шаблони. 
  На края - практическа задача за създаване на собствени стилове за общоадминистративен документ или разработване на покана, визитка или рекламна дипляна.
 • Бизнес приложения на MS Excel - 10 часа
  Команда Data за работа с база данни. Сортиране, филтриране. Подсуми. Pivot Table - примери от търговия със стоки, следене на клиенти или двустранно счетоводство според специалността на курсиста. Форматиране при определени условия - Conditional Formatting. Data Consolidate - обединяване на данни, Data Validation - налагане на условия при въвеждане на данни. Работа с именовани клетки и колони - приложени при сложни оферти. Текстови функции, Lookup, Vlookup, Trend, Table. Макроси - генериране и стартиране, импорт, експорт, защита. Лентата Forms - макроси за бутони. Personal, собствени ленти и позиции от менюто. Накрая - практическа задача за обработка на данни от малък склад, следене на клиенти, продажби, счетоводство.

2. Пакет "Творчески стъпки" за напреднали потребители

Пакетът е съставен от три модула даващи възможност за използването на програмите за компютърна презентация като помощно средство при представяне на продукти и идеи пред аудитория. Практически ориентиран курс с множество примери, задачи и проекти. Пакетът включва следните софтуерни продукти:

 • Работа с изображения в MS Paint - 2 часа
  Изучава се наборът от инструменти за рисуване със свободна ръка, изчертаване на геометрични фигури, запълване, изтриване, изрязване, копиране, преместване на части от изображението, вмъкване на текст, избор на различен цвят, дебелина и вид на контура. Запазване на създаденото изображение и начини за използването му в други програми.

 • Създаване на фигури в MS Office

 • Презентации с MS Power Point - 20 часа
  Основни понятия и екран. Добавяне и форматиране на изображения, текстови кутии, таблици, charts, diagrams, звук, филм, WordArt, AutoShapes, хипервръзка. Режими Master. Форматиране на слайдове, анимиране на слайдове, анимиране на отделни обекти.  Бутони за навигация. Скриване на слайдове - интерактивност. Настройки. Запис като шоу, интернет страница и пакет. Използване на шаблоните за дизайн и съдържание. Етапи на подготовката и реализацията на презентация по зададена тема. Накрая - практическа задача за създаване на презентация по зададена тема, с предварително подготвени материали. Тест.

3. "Финансист"  за напреднали потребители

Учебният пакет „Финансист" е предназначен за служители в банки, техните клонове и офиси и включва следните софтуерни продукта:

 • Електронни таблици с MS Excel - 10 часа
  Същност и предназначение. Стартиране. Структура на работния екран. Елементи на прозореца. Работни книги и работни листа. Въвеждане на информация. Редактиране на електронната таблица и информацията в нея. Форматиране на работния лист. Съхраняване и отпечатване на документ. 
  Работа с формули и функции.
  Описание на работния екран. Зареждане на работна книга. Работа с работни листове, въвеждане на информация в електронните таблици.
  Правила за избиране на клетки, редове и колони. Работа с области. Избор на неедносвързана област. Форматиране на клетка - Format Cells. Писане на формули. Оформление на изчисленията и редактирането на план-сметка или фактура. Сумиране. Абсолютен и относителен адрес - оформление на ценоразпис, зависещ от валутния курс и справка за себестойност. Копиране, Paste, Paste Special за стойности, формули и форматиране. Запълване с формули с Edit Fill и запълване с помощта на мишката с формули. Подготовка за печат - Print Preview и Page Setup - ориентация, полета, центриране. Вмъкване на готови функции. Създаване на диаграми. Вмъкване на диаграми. 
  Накрая - практическа задача за план - сметка, протокол или оферта.
 • Бизнес приложения на MS Excel - 10 часа
  Команда Data за работа с база данни. Сортиране, филтриране. Подсуми. Pivot Table - примери от търговия със стоки, следене на клиенти или двустранно счетоводство според специалността на курсиста. Форматиране при определени условия - Conditional Formatting. Data Consolidate - обединяване на данни, Data Validation - налагане на условия при въвеждане на данни. Работа с именовани клетки и колони - приложени при сложни оферти. Текстови функции, Lookup, Vlookup, Trend, Table. Макроси - генериране и стартиране, импорт, експорт, защита. Лентата Forms - макроси за бутони. Personal, собствени ленти и позиции от менюто. Накрая - практическа задача за обработка на данни от малък склад, следене на клиенти, продажби, счетоводство.

 • Функции за финансисти в MS Excel 

4. Пакет„Бизнес Офис-автоматизация" 

Тук предлагаме примерна програма за цялостно обучение в „Бизнес Офис-автоматизация", имаща за цел да запознае обучаващите се с всички необходими умения за един офис. Това обстойно разписание може да бъде съкращавано, намалявано, обогатявано и съобразено с конкретни потребности на заявителя. В Пакета се включват следните софтуерни продукти:

 • Глобалното Интернет пространство - 4 часа
  Основните услуги предлагани в Интернет. Начини за достъп до световната мрежа, Интернет адреси, работа с браузъри, зареждане на Web документи, навигация в Web документи, отпечатване на Web файлове, запазване на Web документи, избор на начална страница. Работа с електронна поща. Търсене на информация, сваляне на файлове. Разговори в Интернет.

 • Електронна поща с MS Outlook - 8 часа
  Екран, ленти, менюта - промяна. Електронна поща - основни свойства на писмото, редактиране, получаване, копия, препращане. Папки в пощата. Адресна книга - конфигуриране, добавяне, търсене, създаване на списък, изтриване. Контакти - добавяне и изтриване, изгледи, actions, печат. Календар - добавяне на среща, изгледи, програма на събитията, напомняне, копиране, конфигуриране на календара. Периодично повтарящи се събития, конфигуриране, печат. Задачи - използване на списъка, повтарящи се и периодично възникващи задачи, изгледи. Журнал - запис на точки в журнала, изгледи, ръчно въвеждане, отваряне, промяна и триене, връзки с контактите. Имейли като чернови, помощ,  stationary, сигнатура - съзадавне, добавяне. Работа с папките, търсене на информация, създаване, преименуване, копиране избиране, архивиране и възстановяване. Работа с категориите, филтриране, сортиране, кодиране с цветове, добавяне на полета, генериране на специални изгледи. Съвместна работа с другите потребители - планиране на събрание, разрешения, заетост, достъп, споделени папки, задачи за други потребители, публични папки. На края  - тест.
 • Операционна система MS Windows - 4 часа
  Основни понятия при работа. Организация на информацията. Методи за търсене на информация. Работа с програми, документи. Икони за бърз достъп. Лента с инструменти за бързо стартиране. Автоматично стартиране на програми. Работа с папки и файлове. Създаване, копиране, преименуване, изтриване. Windows Explorer - команди File, Edit, View. Създаване, копиране, преименуване и изтриване на папки и файлове. Control Panel - настройки за десктоп, лента на задачи. Значение на настройките за  регион и език, шрифт, принтери. Работа със Zip файлове.

 • Текстообработка с MS Word 1 и 2 - 20 часа
  Основен екран - елементи и промяна, изгледи, мащабиране. Отваряне на нов и на съществуващ файл. Правила за въвеждане на текста. Съхраняване на файла. Избиране на части от текста с клавиатура и мишка. Въвеждане на текста на служебно писмо. Работа с няколко файла.
  Настройка на страницата - Page Setup. Оформление на страницата на служебното писмо. Форматиране на символи - Format Font и през дублиращите бутони от лентите.
  Форматиране на параграфи - Format Paragraph с диалоговата кутия от менюто и с дублиращите бутони от лентите и рулера.
  Номерирани списъци и списъци с точки - Bullets and Numbering. Сортириране на списъци.
  Форматиране в няколко колони - пренасяне. Borders and Shading. Change Case. Format Tabs.
  Създаване на таблица. Избиране на клетка, ред, колона и таблица. Добавяне и изтриване на ред и колона в таблица. Обединяване на клетки. Разделяне на клетки. Рамки и фон при таблиците. Автоматично форматиране с AutoFormat. Редактиране на подписи под документ (пълномощно), анкетна карта, CV, визитна картичка. Обединяване и разделяне на клетки - оформление на счетоводна таблица. Mail Merge.
  Индивидуална задача за редактиране на  договор, служебна бележка, заповед, молба, статия, ценоразпис.

  Бизнес приложение с MS WORD

  Добавяне и премахване на инструментални ленти и бутони  - Customize. Създаване на собствена лента и запълването и с необходимите бутони включително и на макроси. Копиране на форматиране. Format Style - използуване на Heading. Format Style - команди New, Modify, Update за работа със собствен стилов формат. Редактиране на предварително въведен голям текстов документ, подобен на дипломна или курсова работа със собствени стилови формати, генериране на съдържание, постоянно заглавие, работа с няколко секции. Добавяне на графични обекти - снимки, Word Art, Auto Shapes. Insert - Auto Text, Reference, Symbol, Text Box, Comment, съдържание. Версии, permission, настройки, пароли, понятие за макрос, пликове и етикети, шаблони.
  На края - практическа задача за създаване на собствени стилове за общоадминистративен документ или разработване на покана, визитка или рекламна дипляна, анкета, CV по разглежданите задачи в курса

 • Автоматично изпращане на писма MS Mail Merge
  Автоматично изпращане на писма MS Mail Merge -писмо до много получатели.
  Опцията Mail Merge ни дава възможност да изпращаме поздравления и писма до много от нашите партньори и клиенти. Необходимо е да разполагаме с база данни за имената, адресите, обръщенията за получателите на писмото. Под база данни ще имаме предвид не само файл на Access, но и на Excel или Word.

 • Електронни таблици с MS Excel 1 и 2
  Описание на работния екран, Зареждане на работна книга, Работа с работни листове, въвеждане на информация в електронните тблици. Правила за избиране на клетки, редове и колони.Работа с области, Избор на неедносвързана област.Форматиране на клетка-Format Cells. Писане на формули. Оформление на изчисленията и редактирането на план-сметка или фактура. Сумиране. Абсолютен и относителен адрес - оформление на ценоразпис, зависещ от валутния курс и справка за себестойност. Копиране, Paste, Paste Special за стойности, формули и форматиране. Запълване с формули с Edit Fill и запълване с помощта на мишката с формули. Подготовка за печат - Print Preview и Page Setup - ориентация, полета, центриране. Вмъкване на готови функции.Създаване на диаграми. Вмъкване на диаграми.

  Бизнес приложение на MS Excel

  Команда Data за работа с база данни. Сортиране, филтриране. Подсуми. Pivot Table - примери от търговия със стоки, следене на клиенти или двустранно счетоводство. Форматиране при определени условия- Conditional Formatting. Data Consolidate - обединяване на данни, Data Validation - налагане на условия при въвеждане на данни. Работа с именовани клетки и колони - приложени при сложни оферти. Текстови функции, Lookup, Vlookup, Trend, Table. Макроси - генериране и стартиране, импорт, експорт, защита. Лентата Forms -макроси за бутони. Personal, собствени ленти и позиции от менюто. На края - практическа задача за обработка на данни от малък склад, следене на клиенти, продажби, счетоводство.


 • ALED Typist - десетопръстен бързопис - 10 часа
  ALED Typist 5.0 обучава в сръчно и бързо писане по десетопръстната система на българска и английска клавиатура. Курсът е подходящ за офис-секретарки и служители, които трябва бързо да въвеждат текстове.

5. Бази данни с MS Access

Бази данни с MS Access. Таблици - създаване директно и в дизайн. Експорт и импорт. Свойства на полетата. Особености на версия 2007. Заявки - създаване със съветник и в дизайн. Заявки за избор, критерии. Заявки от типа action. SQL - основни понятия и визуализиране на кода. Релации - въведение. Релации - подробности. Форми - създаване директно и в дизайн. Особености на версия 2007. Подформи. Отчети - създаване директно и в дизайн. Особености на версия 2007. Приложение за фактуриране, бутон за отпечатване, съгласуване на контроли, понятие за макроси. Задачи.

6. Разработване на проекти с MS Project

MS Project е най-широко използваната и мощна програма за автоматизирано управление на проекти. С този курс, ще овладеете цялото ноу-хау за повишаване производителността и намаляване разходите на вашите проекти.
Разгледани са методите за планиране, организиране и анализиране на проекти, създаване на графици, управление на цикъла за реализация, ресурси и финансиране.
Курсът е предназначен за мениджъри, собственици на фирми, студенти по икономика и всички, които по някакъв начин са свързани с управлението на проекти.