0700 10 908
MaestroLogo

Компютърна анимация

Програмата Macromedia Flash на компанията Adobe е мощен софтуер, чрез който се създава всичко: от уебсайтове до компютърно тренировъчни модули. Flash разполага с инструменти за рисуване, с богати възможности и обектно-ориентиран скриптов език, които могат да бъдат комбинирани с цел създаване на привлекателен интерфейс и дори и на софтуер за мобилни устройства. С помащта на комбинация от инструменти за дизайн и разработка се правят компютърни анимации, презентации и др..


Компютърната анимация включва следните курсове:

 • Въведение в компютърна анимация с Adobe Flash - 12 часа
  Курсът е подходящ за всички, които имат добра компютърна грамотност, могат да работят с поне една графична програма (CorelDraw или Illustraotr) и желаят да се занимават с уеб дизайн и създаването на клипове или сайтове с Flash.
  Въведение в компютърна анимация с Adobe Flash 
  Интерфейс на Flash, основни инструменти за работа с графики, работа със слоеве и маски,  покадрова анимация, създаване на покадрова анимация и морфинг.

 • Тънкости на компютърна анимация с Adobe Flash - 12 часа
  Курсът е подходящ за всички, които имат добри умения за работа с Flash и желаят да задълбочат своите знания в практическото създаване и оптимизация на клипове за Интернет.
  Тънкости на компютърна анимация с Adobe Flash
  Пет практически проекта на Flash,  използване на аудио файлове, използване на последователни графики за създаване на видео клип, оптимизация на Flash клипове.

 • Програмиране с Action Script - 12 часа
  Курсът е подходящ за всички, които са запознати с Flash и желаят да използват в практиката ActionScript за създаване на итерактивни клипове.
  Синтаксис на езика, оператори и функции, създаване на скриптове за фрейм и обект, практическо програмиране на игра с ActionScript.